Yedi Vadi Okulları

BİZ KİMİZ

Eğitim felsefemiz ve entelektüel sermayemizle özgün, bağımsız bir eğitim kurumu olmayı başardığımız için mutluyuz.

yedi Vadi Okullarında gelecek var!

Düşün, Anla, Öğren, Eğlen ve Sev...

Birçok tanımı olmakla birlikte, eğitim, insanın tavır ve davranışlarında bilinçli olarak eğitimin amaçlarına uygun bir şekilde meydana gelen değişiklikler sürecidir. Bu yönüyle eğitim, gelecek kuşakların tüm boyutlarıyla hayata hazırlanmasıdır…

Yedi Vadi Vizyonu

Yedi Vadi Okulları olarak Bursa’daki eğitim ve öğretim sektörüne yeni bir vizyon kazandırmak amacıyla yola çıktık. Bilindiği üzere özel okullar, istisnaları olmakla birlikte ticari kuruluşlardır. Ancak biz bir ticari kuruluş, ticarethane değiliz. Bu gerçekten hareketle farklı bakışımız ve eğitimdeki yıllara dayanan birikimimizle Yedi Vadi Okulları ismiyle yeni bir eğitim projesi oluşturduk. Birçok tanımı olmakla birlikte, eğitim, insanın tavır ve davranışlarında bilinçli olarak eğitimin amaçlarına uygun bir şekilde meydana gelen değişiklikler sürecidir. Bu yönüyle eğitim, gelecek kuşakların tüm boyutlarıyla hayata hazırlanmasıdır. Diğer bir yönüyle de, insanlık tarihi kadar eski olup, gerek birey olarak, gerekse toplum olarak hayatı sürdürebilmenin neredeyse temel dayanağıdır. Su ve ekmek kadar elzemdir.Hiç şüphesiz ki toplumların başarısı, geleceğe güvenle yürümesi ve yeni neslin yaşama bilgi ve birikimleriyle katkı sunabilmesiyle doğru orantılıdır. Eğitim kurumları kabaca bu faaliyetlerin yürütüldüğü ortamlardır. Bir başka ifadeyle okullar, bireyin, bilişsel, dilsel, sosyal, kültürel ve entelektüel tüm bilgi ve becerilerinin şekillendirildiği sistemli eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir bütünlük içerisinde icra edildiği eğitim habitatlarıdır.

Eğitimde Yeni Vizyon

Eğitim uluslararası sözleşmeler ve ülkemizde anayasa ile garanti altına alınmış temel haklardandır. Buna göre, hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz, dışlanamaz ve engellenemez. Hükümranlık gücünü elinde bulunduran devlet, bu konuda gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır. Bu boyutuyla ülkemizde esas olan sosyal devlet anlayışı gereği eğitim faaliyetlerinin her açıdan devlet tarafından yürütülmesidir. Ancak özellikle son yıllarda yaygın bir biçimde devlet erki bu sorumluluğunu tercihen, gerekli yasal zeminde ve denetim yetkisini elinde bulundurma koşuluyla özel sektör ile de paylaşmıştır. Bu yönüyle özel okullar, devletin eğitim alanındaki sorumluluğuna ortak olmuşlardır. Fakat asıl mesele özel öğretim sektörünün kamunun paydaşı olarak üstlenmiş olduğu eğitim faaliyetlerini olması gereken hassasiyet ve sorumluluk anlayışıyla yürütüp yürütmediği meselesidir. İstisnaları olmakla birlikte büyük oranda özel öğretim sektörü bu açıdan üzerine aldığı sorumluluğu gereği gibi yerine getirememektedir. Belki de Yedi Vadi’yi doğuran da bu gereksinimdir. Çünkü yalnızca eğitimci olan kurucu mantığımıza göre, felsefesi ve uygulamalarıyla uluslararası standartlarda eğitim veren eğitim kurumları ne yazık ki ülkemizde hâlâ istenen düzeye ulaşamamıştır. Eğitim öğretim hizmetinden çok ticari faaliyetleri ile ön plana çıkmış ulusal ve yerel birçok özel öğretim kurumu bulunmaktadır. Özetle, eğitimin tüccarları değil de zihinlerin mimarları olan bizler ‘Yedi Vadiden Yedi Zirveye’ mottomuzla özel öğretim sektöründe, bölgemizde ve ülkemizde sıradanlaşmış standartların dışına çıkan, felsefe eğitimini merkeze alan ve tüm eğitim öğretim uygulamalarıyla ezber bozan, özgür düşünen ve özgün üreten, en az iki yabancı dil edinen, soru soran, sorgulayan, hayal kuran, hedef koyan, sürece odaklanan, sürekli gelişime inanan zihinler yetiştirmeyi ilke edindik. Bu özelliğimize ek olarak, eğitim felsefemiz ve entelektüel sermayemizle özgün, bağımsız bir eğitim kurumu olmayı başardığımız için mutluyuz.

Yönetim Felsefemiz

İnsana yatırım yaptığımızın bilincinde olan bir yönetim, tutum ve refleksiyle, nitelikli kadro/personel ve nitelikli çıktı formülüne odaklı, huzurlu bireylerin verimli olabileceğine olan inanç ve önceliğimizle, ortam huzurumuzu, çalışan ve tüm paydaşlarımızın mutlu ve verimli olmalarını esas alıyoruz. Bu bağlamda kurumsal yönetim felsefemizi oluşturan en temel dinamiğimiz verimliliktir.

Eğitim faaliyet ve organizasyonlarını planlayıp uyguladığımız, çocuklarımızın, ancak mutlu ve verimli personel/kadroyla yetişebileceğini önceliyor ve tüm plan ve ekipmanlarımızı bu perspektifte kurgulayıp konumlandırıyoruz.