Bir Eğitim Efsanesi

Bir Eğitim Efsanesi

Yedi Vadi, ismini Simurg efsanesinde geçen yedi adet vadiden almaktadır. Pers Mitolojisi’ndeki efsaneye göre, ismi Simurg olan kuş, farklı mitolojilerde Zümrüdüanka, Feniks, Hüma veya Tuğrul isimleriyle de bilinmektedir. Simurg, Kaf Dağı’nın zirvesinde yaşadığına inanılan ve ömrü tükendikçe kendini yakarak küllerinden tekrar doğan bilge bir kuştur. Bitmeyen bu ömrü sayesinde, her şeyi bilmektedir.

Bütün kuşlar, Simurg’un bilgeliğine inanır, işler ters gittiğinde Simurg’un onları kurtaracağını düşünür, onu beklerlermiş. Ancak, daha önce içlerinden onu gören olmamış. Bir gün Simurg’a ulaşmak ve onunla buluşmak idealiyle bir grup kuş, Kaf Dağı’na doğru yolculuk yapmaya karar vermiş. Ancak Kaf Dağı’na ulaşabilmek için çok uzun yollardan ve dağın eteklerindeki zorlu yedi vadiden geçmeleri gerekiyormuş. Bu yedi vadi, sırasıyla; Merak Vadisi, Keşif Vadisi, Yetenek Vadisi, Özgürlük Vadisi, Birlik Vadisi, Üretkenlik Vadisi ve Benlik Vadisiymiş. Kuşlar bu zorlu vadilerden geçerken, her vadide içlerinden pes edenler, umutlarını yitirenler, kendilerine olan inançlarını kaybedenler olmuş.

Son vadiye geldiklerinde ise, çok sayıda kuşla çıktıkları yolculuktan geriye sadece otuz kuş kalmış. Bu otuz kuş, son vadiyi de geçip Kaf Dağı’na ulaştığında, Simurg’un orada olmadığını görmüşler. Farsça “si” otuz, “murg” ise kuş demekmiş. Anlamışlar ki, aradıkları bilge kuş aslında kendileriymiş ve gerçek yolculuk, kendilerine yapılan yolculukmuş. Bilgeliğe de ancak bu zorlu yolculuktaki tecrübe ve öğretilerle varılabilirmiş.