Bilimsel Eğitim

Bilimsel Eğitim

Eğitim sistemimiz, tüm derslerde alanlarında yetkin, öğrenmeye açık ve öğretmeye istekli öğretmenlerimizle temellenmektedir. Akademik bilginin aktarımında, 5N1K modelini temel alan geri bildirimli, sürekli ve kişiye özel bireysel takip sistemimizi benimsiyoruz. Bu sistem, öğrencilerimizin her birinin akademik sürecini detaylı bir şekilde izlememizi ve onlara en uygun öğrenme stratejilerini sunmamızı sağlar.

Ölçme ve değerlendirme süreçlerimiz, sık aralıklarla yapılan, analitik ve bireyselleştirilmiş ölçme değerlendirme materyal ve modelleriyle desteklenmektedir. Bu yaklaşım, hızlı ve etkili sonuçlar alınmasını sağlarken, ölçme değerlendirme sonrasında hemen devreye giren bireysel öğrenme ve eksik giderme uygulamalarımızla öğrencilerimizin akademik gelişimini desteklemekteyiz.

Eğitim sistemimiz, yetkin öğretmenlerle ve 5N1K modeline dayalı kişisel takip ile öğrenci başarısını detaylı izlerken, sık yapılan özelleştirilmiş değerlendirmeler ve hızlı geri bildirimle öğrencilerin akademik gelişimini etkin bir şekilde desteklemektedir.

Okulumuzun "Asıl olan üzüm yemektir, gerisi teferruattır" sloganı ile benimsediği eğitim modeli, öğrencilere sadece bilgi değil, yaşam boyu öğrenme becerileri ve bilgiyi pratikte kullanma yetisi kazandırmayı hedefler.

En fazla 18 kişilik sınıflarımızda her öğrencinin başarı sürecini ve düzeyini yakından takip ediyor, gerektiğinde özel önlemler alıyoruz. Gereksiz sınav ve akademik süreç stresi oluşturmadan uyguladığımız bireysel koçluk ve sınav danışmanlığı, etkin ve işlevsel bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Kurucu kadromuz ve öğretmenlerimizin sahip olduğu 20 yılı aşkın eğitimci birikimiyle, okulumuzda her öğrenciye özgü bir öğrenme planı hazırlıyoruz. Her öğrencinin farklı yöntem ve önceliklerle öğrendiğinin bilincindeyiz ve eğitim programlarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz. “Bir gram şeker ihtiyacı için 1 kg şeker kamışı çiğnenmez” ilkesine dayanarak, bilginin özünü vermeyi ve ayrıntılarda öğrenciyi boğmamayı temel önceliğimiz olarak belirliyoruz.

Sloganımız, “Asıl olan üzüm yemektir, gerisi teferruattır,” öğrencilerimizin bilgi yüklemesi yerine, yaşam boyu öğrenme becerileri kazanmalarını vurgular. Balık vermek yerine balık tutmayı öğretmeyi amaçlayan akademik yaklaşımımız, öğrencilere sadece bilgi değil, beceri kazandırmaya yöneliktir. Okulumuzda uygulanan eğitim modeli, öğretmeye değil, edindirmeye odaklanmıştır, bu da öğrencilerimizin bilgiyi aktif bir şekilde kullanmalarını ve kendi becerilerini geliştirmelerini sağlar.