Kalite Politikası

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Okulumuz, eğitim-öğretim ve tamamlayıcı hizmetlerinde kalite ve memnuniyeti önceliklendiren, ticari olmayan, özgün bir eğitim felsefesiyle hareket eden bir akademidir.

Özgün Eğitim Anlayışı

Bilgiyle Özgürleş, Yaratıcılığınla Yüksel!

Yedi Vadi Okulları, eğitimde uluslararası standartları benimseyerek özgün ve özgür bir öğrenim ortamı sunan, ticari olmayan bir eğitim felsefesiyle hareket eden bir kurumdur; bu yaklaşımıyla öğrencilere ezberden uzak, yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, entelektüel benliklerini inşa edebilecekleri bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır.

Dil, bilim ve felsefe temelinde tesis ettiğimiz okulumuzda yalnızca bize özgü eğitim öğretim hizmetimizle farklı ve özgün değiliz, aynı zamanda hizmetimizin tamamlayıcı unsurları olan diğer hizmetlerimizde de kaliteyi ve paydaş memnuniyetini önceleyen bir anlayışa sahibiz. Çünkü kurumumuz her şeyden önce bir yatırımcının yahut tüccarın kurduğu bir ticarethane değildir. Bu yüzden sektörümüzün ne yazık ki en önemli sorunu olan “Ticarileşme” hastalığından uzağız. Aksine “Mahmut Hoca” mitini/efsanesini felsefe edinmiş bir eğitimcinin kendi eğitim felsefe ve birikimini içinde icra ettiği bir Academy yahut bir uygulama merkezidir. “Eğitimhane” olma vasfına layık olmamız bu yüzdendir. Sunduğumuz hizmetimizin uluslararası standart ve verilene uygun icra edilmesi birinci önceliğimizdir. Kalite politikamızı dünyada gelişmiş eğitim örneklerine göre oluşturuyor ve düzenli olarak zihnimizi ve standartlarımıza bunlara göre sürekli olarak güncellemekteyiz. Kalite politikamızın bir başka belirleyicisi ise paydaşlarımıza verdiğimiz hizmetten aynı zamanda kendimizin de yararlanıyor olmamızdır ki kendimiz için istediğimizi paydaşlarımız için istemekteyiz. Hizmet kartelamızda yer alan Eğitim-Öğretim faaliyetinden Servis, Yemek, Kıyafet ve Kaynak gibi tüm hizmetlerden hizmetin yönetim kademesinde yer alan paydaşlarımız yararlanmaktadırlar.

Hem kurum sahiplerinin ve hem de yöneticilerin çocuklarının okulumuzda okuyor olmaları kurumun diğer hizmet alan paydaşları için önemli bir güvence olmaktadır. Bundan dolayı olsa gerek ki kulvarımızda yer alan diğer kurumlardan yalnızca eğitim felsefesi ve hizmet kalite farkımızla değil aynı zamanda kendimize sunduğumuz hizmetten paydaşlarımızı faydalandırma özelliğimizle de ayrılmaktayız. Bu bizim en temel tercih nedenimizdir. Çünkü her paydaşımız çok iyi bilir ki çocuğunu teslim ettiği okulun başında o okulun aynı zamanda velisi olan yöneticiler yer almaktadır. Bu yüzden bu okulun her velisi çocuğunu gönül rahatlığı ile okuluna teslim eder. Aynı zamanda kurumumuzu yakınına tavsiye eder. Paydaşlarımızın bu denli güvenini sağlamamız bu yüzdendir.

Öncelikle sunduğumuz ve varlık gerekçemiz olan Eğitim-Öğretim hizmetinde özgün, özgür ve ezber bozan bir niteliğe sahibiz. Özgünüz: Çünkü tüm eğitim içerik, etkinlik ve süreçlerini kendimiz oluşturuyoruz. Taşınma suyla değirmen döndüren yahut klişe ve standartlara bağımlı kurumlardan farklı ve kendimize has bir özelliğe sahip olmamız, icra ettiğimiz eğitim faaliyetine ilişkin sahip olduğumuz mesleki yetkinlik ve birikimimizle özgün bir kimliğe erişiyoruz. Özgürüz: Çünkü tüm yatırım, program ve karar alma süreçlerimizi kendi öz bileşen ve yetkinliğimiz belirliyor. Bu bağlamda yaptığımız işimize ilişkin gerek karar ve gerekse süreç mekanizmasında bir patrona, bir öndere yahut bir büyüğe hesap verme mecburiyetinde değiliz. Devletimizin bize sağladığı yasal imkân ve kanunlarımızdan aldığımız yetki ile ülkemize ve milletimize doğru bir eğitim hizmeti sunabilmenin gayret ve kaygısından başka ne mal ve ne de makam anlamında başka bir kaygı ve beklenti içerisinde olmamamız bizi özgür kılmaktadır. Ezber bozuyoruz: Çünkü sunduğumuz vizyon ve ortaya koyduğumuz farklı hizmet anlayış ve örneklerimizle emsallerimizden ayrılıyoruz. Gerek pedagojik formasyon gerek akademik eğitim ve gerekse dil ve yetenek alanlarında ortaya koyduğumuz hizmet örneğiyle ezber bozuyoruz. Çünkü biz herhangi bir okul gibi milli eğitimin verdiği zorunlu müfredatla yetinmeyip felsefe, zekâ eğitimi ve yabancı dil edindirme gibi örneği yalnızca bizde olan ders örnek ve aktiviteler oluşturuyoruz. Bu ders ve aktivitelerle de güdümlü bilgi paylaşmak yerine entelektüel benliğin inşasını sağlıyoruz. Bizde çocuklarımızı ezber ve klişe bilginin zindanlarına ve mecburiyet evrenine mahkûm etmek yerine onları bilgiyi keşfetmenin, merak etmenin, sorgulamanın ve üretmenin hazzına eriştirmek esastır. Bize göre yaratıcı çocuğu keşfetmeye gerek yoktur. Aksine yaratıcı çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları için ortam ve olanak sağlamak önemlidir. “Özünde verimli olan toprağın karışımlarla ve müdahalesi onu özündeki verimlilikten de uzaklaştırır gerçeği çocuk ve eğitim olgusunda da geçerlidir.” gerçeğinden hareketle toprağı bozmak yerine karmak, onun verimlilik performansını arttırmak en temel önceliğimizdir. Evet, bizde saçmalamak serbest ve evet, çünkü biz “Eğmeden Eğitiyoruz.” Ve bizde “Okumak, Özgürleştirir” tıpkı mottomuzda yer aldığı gibi; Bilgi, özgürleştirir.

Özetle kalite politikamızın sacayaklarını uluslararası düzeyde kalite, ergonomi ve ekstra masraflı olmama öncelikleri teşkil etmektedir. Elbette ki bu sacayaklarımızı okulculuk felsefemizin özünde yer alan ticari olmayan ve bir eğitimci okulu olma özelliğimizden alıyoruz. Yürütmekte olduğumuz faaliyetin aynı zamanda eğitim gibi bir sosyal sorumluluk projesi olma vasfına sahip olduğunun bilincinde olan bizler okulumuzda kıyafet kaynak dahil karşılıksız burs vermek suretiyle okuttuğumuz çocuklarımız örneğinde de sergilemiş olan bir kurumuz.

Siz de çocuğunuzun, çocuklarımızla birlikte onları özgür, erdemli, entelektüel, sorumluluk sahibi ve üretken kılan bir eğitim sürecine girmesini istemez misiniz?