Kodlama – Lego Robotik

Kodlama - Lego Robotik

İnsan değişen şartlara uyum sağladığında başarılı olur! 21. yüzyıl beraberinde;

Algoritmik düşünme, dijital okur-yazarlık, bilişimsel düşünme gibi birçok disiplinin bir araya gelerek yepyeni alanlarda beceriler kazanılması gerekliliğini doğurmuştur.

Öğrenci aldığı bu eğitim sayesinde Matematik, Fen Bilgisi gibi müfredatlar arası disiplinlerle bağlantı kurarak gerçek yaşam sorunlarına çözüm üretmektedir. Dahası kodlamayı öğrenmek demek yeni fikirler keşfetmede ve iş-eğlenceye yönelik şeyler üretmede güçlü yollar kazanmak demektir.

Çocukluk dönemi ile gelişme çağında kazanılan bilgi, beceri ve yetenekler daha kalıcıdır. Bu gerçeklikle kodlama eğitimi küçük yaşlarda başlaması çocuklarımızın problem çözme, sentez yapabilme, takım çalışmasına katılma, eleştirel düşünebilme gibi becerileri kazanabilir.

21. yüzyıl becerileri, öğrencilere kodlama aracılığıyla problem çözme, takım çalışması ve eleştirel düşünme gibi yetenekler kazandırır, gerçek yaşam sorunlarını çözmelerine olanak tanır.

Yedi Vadi Okulları, kodlama eğitimini matematiksel düşünmenin dijital bir uzantısı olarak sunarak, zorunlu dersler ve özel programlarla öğrencilerin zeka ve matematiksel becerilerini geliştirmektedir.

Kodlama eğitimini bir nevi matematiğin en iyi uygulama alanlarından biri olarak görebiliriz. Kodlama yazdıkça zeka gelişimi de ilerleyecektir. Aslında matematik günlük hayatımızın içindedir. Marketten bir şey alırken ya da ders çalışma programı yaparken, hatta tatilimizi nasıl geçireceğimizi planlarken matematik kullanırız. İşte kodlama ise bunun dijital ortamda biraz farklı olarak gerçekleştirilmesidir.

Biz de Yedi Vadi Okulları olarak gerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın zorunlu dersleri arasında yer alan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde gerek tüm kademelerde verdiğimiz Kodlama eğitimlerinde bu özellikleri kazandıracak projelerle öğrencilerimizin gelişimini destekliyoruz.