Pedagojik Formasyon

Pedagojik Formasyon

Eğitim kurumumuzda benimsenen pedagojik formasyon, özgürlükçü pedagoji modeline dayanmaktadır. Bu model, özellikle Avrupa ve Amerika’daki eğitim bilimcileri tarafından son yıllarda giderek daha fazla önemsenen ve geliştirilen bir yaklaşımdır. Özgürlükçü pedagoji, öğrencilerin sadece bilgi edinmekle kalmayıp, bu bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek kendi düşünce ve fikirlerini oluşturup paylaşmalarını teşvik eder. Bu modelle, öğrenciler edilgen değil, etkin öğrenenler olarak görülür; yaşama ve yaşamla ilgili tüm aktivite ve pratiklerde pasif bir rol oynamaz, aktif katılımcılar haline gelirler.

Eğitim kurumumuz, Avrupa ve Amerika'daki eğitim bilimcileri tarafından geliştirilen özgürlükçü pedagoji modelini benimseyerek, öğrencileri aktif katılımcılar olarak yetiştirmeyi ve eleştirel düşünmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Özgürlükçü pedagojik model, öğrencilerin sorumluluk alabilen, inisiyatif kullanan ve özgün benliklerini geliştiren, hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunan proaktif bireyler olarak toplumda etkin roller üstlenmelerini destekler.

Özgürlükçü pedagojik modelin temelinde, öğrencilerin sorumluluk üstlenme, karar verme süreçlerinde tedirgin veya kaygılı olmaktan çıkıp, inisiyatif alabilen ve proaktif bir tutum sergileyebilen bireyler olarak yetişmeleri yatar. Bu model, iradi ve entelektüel özgürlüğü ön plana çıkararak, öğrencilerin özgün benliklerinin inşasına olanak tanır. Bu yaklaşım, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini de destekler; böylece öğrenciler, toplumda sorumluluk sahibi, düşünen, sorgulayan ve katkıda bulunan bireyler olarak yerlerini alabilirler.

Eğitim felsefemiz ve iddiamız, “Bilgi, Özgürleştirir” mottosunda özetlenmiştir. Bu motto, öğrencilerimizin sadece okulda öğrendikleriyle sınırlı kalmayıp, öğrendiklerini hayatlarının her alanında kullanarak özgür ve bağımsız bireyler haline gelmelerinin önemini vurgular. Öğrencilerimizi sorgulayan, eleştiren, ve kendi kararlarını verebilen bireyler olarak yetiştirmek amacıyla, özgürlükçü pedagoji modelini tüm branş, ders ve aktivitelerimizde uyguluyoruz. Bu modelin getirdiği yenilikçi yaklaşımlar sayesinde, öğrencilerimiz kendilerini ifade etme, karşılıklı etkileşimde bulunma ve topluma faydalı bireyler olma yolunda önemli adımlar atmaktadır.

Eğitim felsefemiz, "Bilgi, Özgürleştirir" mottosu ile, özgürlükçü pedagojiyi kullanarak öğrencilerimizi eleştirel düşünen, karar verebilen ve topluma katkı sağlayan özgür bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.