Çocuk Felsefesi (P4C)

P4C Eğitim Modeli - M. Lipman (Çocuklar Için Felsefe)

Dersin Amacı

Çocuklar felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmezler. Çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikâye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında öğrenciler cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.

Neden Çocuklarla Felsefe?

Okullarda öğretilen kitaplarla sınırlandırılmış bilim, dondurulmuş ve kurallaştırılmıştır. Bu nedenle öğrencilerde toplumsal düzeyde var olan durumu fark etme, değerlendirme, şimdi ve geleceğe ilişkin sorunları ve çözüm üretimlerini akılsal normlar çerçevesinde ifade edebilme gücü gelişir. İnsanlığı bütünsel olarak kavrayabilmenin yaşamsal düzlemde önemini fark ettirme açısından P4C Pedagojisi’ni hayata geçirmek çok önemli bir kazanımdır.

Durham Üniversitesinin yürüttüğü bir araştırmada P4C’yi sürekli uygulayan sınıflarda çocukların sabır, kendine öz saygı ve güvenlerinin geliştiği gözlemlenmiştir.

Amacımız felsefenin tarihi ile ezber bir çalışma ortamına hayır diyerek öğrencilerin felsefi yetkinliğe erişmelerini sağlamak.