Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil eğitimi, küreselleşen dünyamızda giderek artan bir öneme sahiptir. Bu eğitim, öğrencilere sadece yeni bir dil öğretmekle kalmaz, aynı zamanda farklı kültürler arasında köprüler kurmalarına ve global bir perspektif geliştirmelerine olanak tanır.